Home Các Phẩu Thuật Hỏi & Đáp Các vị Bác Sĩ Tin Tức Nổi Bật Tiếu Lâm Giải Trí Liên Lạc Online 
   

Trang Chính
Địa Điểm Pḥng Mạch
Chương Tŕnh Trả Góp
ENGLISH
ESPANOL
 


CÁC VỊ BÁC SĨ

Bác sĩ Nguyễn Hải Tuấn 

Với quá khứ là một vị bác sĩ giải phẫu tổng quát tốt nghiệp tại Hoa Kỳ trước khi thụ huấn về chuyên khoa giải phẫu thẩm mỹ, bác sĩ Nguyễn Hải Tuấn mang theo ḿnh một kinh nghiệm giải phẫu phong phú đến cho ngành giải phẫu thẩm mỹ.

Bác sĩ Nguyễn Hải Tuấn được chọn là “Người Chuyên Nghiệp Xuất Sắc” trong danh sách Những Nhà Chuyên Nghiệp Xuất Sắc Hoa Kỳ của năm 2002/2003.  Danh sách này chọn lựa những cá nhân có thành công xuất sắc, khả năng lănh đạo, và tận tụy trong ngành nghề của họ.

Năm nay 2003, bác sĩ Nguyễn Hải Tuấn  được chọn vào Danh Sách Danh Nhân Hoa Kỳ Marquis Who’s Who in America.  Danh sách Marquis Who’s Who có nhiều đề mục theo nhiều ngành nghề khác nhau, nhưng đề mục Danh Nhân ở Hoa Kỳ (Who’s Who in America) là đề mục lâu đời nhất kể từ năm 1899 của thế kỷ 19.  Bác sĩ Tuấn đă được chọn vào cuốn số 58 của năm tới 2004.

Lớn lên ở Sài-g̣n, bác sĩ Nguyễn Hải Tuấn đến Hoa Kỳ từ năm 84, tốt nghiệp trung học tại Warren High School, Downey, California, tốt nghiệp cử nhân Sinh Vật Học tại Cal Poly - Pomona, California, tốt nghiệp Y Khoa tại UHS-COM, Kansas City, Missouri, Hoa Kỳ.

Bác sĩ Tuấn bắt đầu chương tŕnh nội trú huấn luyện giải phẫu ngoại khoa tổng quát ở WSU-SOM, Dayton, Ohio, Hoa Kỳ và tốt nghiệp Giải Phẫu Ngoại Khoa Tổng Quát Weill Medical College of Cornell University/WHMC, New York, Hoa Kỳ và tốt nghiệp Giải Phẫu Thẩm Mỹ, Hàn Lâm Viện Giải Phẫu Thẫm Mỹ Hoa Kỳ.

Bác sĩ Tuấn có quá tŕnh hoạt động quen thuộc đối với cộng đồng Nam California, từng là Phó Chủ Tịch Nội Vụ Tổng Hội Sinh Viên Việt Nam Nam Cali kiêm Chủ Tịch Hội Sinh Viên Việt Nam tại Cal Poly, Pomona.

Năm 2002, Bác sĩ Tuấn là Bác sĩ Trưởng Khu Ngoại Khoa Tổng Quát của bệnh Viện Wyckoff Heights, New York, và đă từng giải phẫu thành công rất nhiều ca ung thư vú cũng như ung thư ruột tại bệnh viện ung thư nổi tiếng thế giới Memorial Sloan Kettering, New York.

Hiện nay Bác sĩ Nguyễn Hải Tuấn dọn về quận Cam, nam California, và có pḥng mạch tại thành phố Westminster

Bác sĩ Nguyễn Hải Tuấn chuyên môn về Toàn Khoa Giải Phẫu Thẩm Mỹ, Giải Phẫu Cấy Ghép Tóc, và Giải Phẫu Tổng Quát, Ung Thư, v.v...


Bác sĩ Chang:

Bác sĩ Chang là bác sĩ cộng tác với bác sĩ Tuấn.


Để biết thêm chi tiết Liên Lạc
Bác sĩ Nguyễn Hải Tuấn
     Điện Thoại Quốc Tế: 
      1-(714) 979-1446
Điện Thoại Miễn Phí ở Hoa Kỳ: 1-(877)-XINH-ĐẸP
                                         
1-(877)-946-4337
   
 Fax:                               1-(714) 979-1422
Email:   Info@YoungAndPretty.com 

 

 

Tin Tức Nổi Bật


trên
ĐÀI TRUYỀN THANH

trên
ĐÀI TRUYỀN H̀NH

 

English


YoungAndPretty.com

Best with

Hit Counter

 

 
English: YoungAndPretty.com
  
All rights reserved YoungAndPretty.com © 2003